جستجو

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


جعبه آداپتور 8 در 5 سانتیمتر

جعبه آداپتور 8 در 5 سانتیمتر

این جعبه آداپتور از کیفیت قابل قبولی برخوردار است و برای برد های آداپتور ای با ابعاد نهایتا نیم سانت..

3,500 تومان قیمت بدون مالیات: 3,500 تومان

جعبه برد 11 در 7.5 سانتیمتر

جعبه برد 11 در 7.5 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

1,200 تومان قیمت بدون مالیات: 1,200 تومان

جعبه برد 12 در 8 سانتیمتر

جعبه برد 12 در 8 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

3,300 تومان قیمت بدون مالیات: 3,300 تومان

جعبه برد 16 در 10 سانتیمتر

جعبه برد 16 در 10 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

3,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000 تومان

جعبه برد 19 در 12 سانتیمتر

جعبه برد 19 در 12 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

3,500 تومان قیمت بدون مالیات: 3,500 تومان

جعبه برد 5.5 در 8 سانتیمتر

جعبه برد 5.5 در 8 سانتیمتر

جعبه برد 5.5 در 8 سانتیمتراین محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کو..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

جعبه برد 8.5 در 4.5 سانتیمتر

جعبه برد 8.5 در 4.5 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

جعبه برد کوچک پیچ خور 6 در 3.5 سانتیمتر سفید

جعبه برد کوچک پیچ خور 6 در 3.5 سانتیمتر سفید

جعبه برد کوچک پیچ خور 6 در 3.5 سانتیمتر سفیداین محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهای..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

جعبه برد گوشواره ای 3.5 در 2.5 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 3.5 در 2.5 سانتیمتر

جعبه برد 3.5 در 2.5 سانتیمتر..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

جعبه برد گوشواره ای 6.3 در 3.3 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 6.3 در 3.3 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

جعبه برد گوشواره ای 7.5 در 5 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 7.5 در 5 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 7.5 در 5 سانتیمتراین محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم ..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 10 طبقه، 50 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 10 طبقه، 50 کشو

جعبه قطعات دسته دار 10 طبقه 50 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تعم..

33,000 تومان قیمت بدون مالیات: 33,000 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 3 طبقه، 15 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 3 طبقه، 15 کشو

جعبه قطعات دسته دار 3 طبقه 15 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تع..

11,000 تومان قیمت بدون مالیات: 11,000 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 4 طبقه، 20 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 4 طبقه، 20 کشو

جعبه قطعات دسته دار 4 طبقه 20 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تع..

13,500 تومان قیمت بدون مالیات: 13,500 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 7 طبقه، 35 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز A (کوچک) 7 طبقه، 35 کشو

جعبه قطعات دسته دار 7 طبقه 35 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تع..

24,000 تومان قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز B (متوسط) 5 طبقه، 20 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز B (متوسط) 5 طبقه، 20 کشو

جعبه قطعات دسته دار 5 طبقه 20 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تع..

22,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,000 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 3 طبقه، 9 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 3 طبقه، 9 کشو

جعبه قطعات دسته دار 3 طبقه 9 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تعم..

20,000 تومان قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 4 طبقه، 12 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 4 طبقه، 12 کشو

جعبه قطعات دسته دار 4 طبقه 12 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تع..

27,000 تومان قیمت بدون مالیات: 27,000 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 5 طبقه، 15 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 5 طبقه، 15 کشو

جعبه قطعات دسته دار 5 طبقه 15 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تع..

33,000 تومان قیمت بدون مالیات: 33,000 تومان

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 6 طبقه، 18 کشو

جعبه قطعات دسته دار سایز C (نسبتا بزرگ) 6 طبقه، 18 کشو

جعبه قطعات دسته دار 6 طبقه 18 کشو محصولی است ایده آل برای نظم دادن به محیط انبار، کارگاه، دفتر، تع..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

نمايش 1 تا 20 از 31 (2 صفحه)