جعبه بردمقایسه کالا (0)


جعبه برد 11 در 7.5 سانتیمتر

جعبه برد 11 در 7.5 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

1,200 تومان قیمت بدون مالیات: 1,200 تومان

جعبه برد 12 در 8 سانتیمتر

جعبه برد 12 در 8 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

3,300 تومان قیمت بدون مالیات: 3,300 تومان

جعبه برد 16 در 10 سانتیمتر

جعبه برد 16 در 10 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

3,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000 تومان

جعبه برد 19 در 12 سانتیمتر

جعبه برد 19 در 12 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

3,500 تومان قیمت بدون مالیات: 3,500 تومان

جعبه برد 5.5 در 8 سانتیمتر

جعبه برد 5.5 در 8 سانتیمتر

جعبه برد 5.5 در 8 سانتیمتراین محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کو..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

جعبه برد 8.5 در 4.5 سانتیمتر

جعبه برد 8.5 در 4.5 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

جعبه برد کوچک پیچ خور 6 در 3.5 سانتیمتر سفید

جعبه برد کوچک پیچ خور 6 در 3.5 سانتیمتر سفید

جعبه برد کوچک پیچ خور 6 در 3.5 سانتیمتر سفیداین محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهای..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

جعبه برد گوشواره ای 3.5 در 2.5 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 3.5 در 2.5 سانتیمتر

جعبه برد 3.5 در 2.5 سانتیمتر..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

جعبه برد گوشواره ای 6.3 در 3.3 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 6.3 در 3.3 سانتیمتر

این محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم سانتیمتر کوچکتر از جعبه کاملا مناسب ا..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

جعبه برد گوشواره ای 7.5 در 5 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 7.5 در 5 سانتیمتر

جعبه برد گوشواره ای 7.5 در 5 سانتیمتراین محصول برای انواع برد، مدار و چیپ ها با ابعاد تا نهایتا نیم ..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)